Fundacja „Promyk”

Witam Panie Bogdanie!
Jeszcze raz dziękujemy serdecznie za to, że wraz z zespołem wspomógł Pan swoim występem naszą imprezę charytatywną „Piknik dla Radka”. Na chwilę obecną zebraliśmy 9.300,00 zł i nadal wpływają pieniążki.
Oficjalne podziękowanie wysyłamy drogą pocztową na Pana adres.

W jutrzejszym „Głosie Koszalińskim” ukaże się artykuł o imprezie.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Lidia Iwancio Fundacja „Promyk”

Podobne wpisy