Muzyka Cygańska, jest to muzyka ludu, który z Płw. Indyjskiego przez Bliski Wschód dotarł na Bałkany, a następnie do zachodniej Europy. Muzyka cygańska zachowała elementy dawnych tradycji. Muzyka ta ma specyficzny styl wykonawczy, zbliżony do praktyki wykonawczej stosowanej w muzyce orientalnej. Cyganie są znakomitymi wykonawcami, zwłaszcza muzyki instrumentalnej, są też doskonałymi tancerzami.

Muzyka cygańska rozwinęła się szczególnie w Hiszpanii, gdzie Cyganie nawiązali do tradycji juglares, tzn. aktorów-opowiadaczy, wykonawców pieśni epickich i miłosnych, którzy urozmaicali swoje występy akrobacjami. Muzyka cygańska ma wiele wspólnego z muzyką bałkańską, ale nie należy stawiać między nimi znaku równości. Mieszkańcy Bałkanów mocno inspirowali się, bowiem cygańską tradycją i muzyka, którą tworzą, czerpie wiele z cygańskich korzeni. Natomiast muzyka cygańska wykracza znacznie dalej i zaliczyć można do niej np. także flamenco.

Muzyka Cyganów wschodnich to niesamowicie kolorowe, ekspresyjne piosenki porywające do tańca, jak i gorący Czardasz. Muzyka Cyganów zachodu sinti jazz, położyła podwaliny pod początki jazzu europejskiego. Na całym świecie wzrasta zainteresowanie muzyka cygańską, która jest jednym z elementów wielopokoleniowej tradycji mniejszości etnicznej romskiej.