Dnia 7 kwietnia 2016 r. w kinie „Wolność” w Szczecinku o godz. 18:00 odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Romów. Wydarzenie to było okazją, aby mieszkańcy powiatu szczecineckiego poszerzyli swoją wiedzę o narodzie romskim, jego zwyczajach i tradycjach. W szkołach podstawowych został ogłoszony konkurs dla uczniów na pracę plastyczną pod tytułem „Mój kolega Rom”. 7 kwietnia w kinie „Wolność” w Szczecinku odbył się koncert największych gwiazd muzyki cygańskiej, wystąpił zespół cygański: Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy oraz Bogdan Trojanek i „Terne Roma”.

Podczas koncertu odbyła się wystawa prac wykonanych przez dzieci, tego dnia również zostały przyznane nagrody za wykonane prace plastyczne. Odbyła się również recytacja wierszy romskich oraz krótka prelekcja na temat kultury Romów. Wstęp na to wydarzenie był bezpłatny. Organizatorem imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Romów była Królewska Fundacja Romów oraz zespół cygański: Bogdan Trojanek i „Terne Roma”. Uroczystość została dofinansowana przez miasto Szczecinek, Królewska Fundacja Romów otrzymała dofinansowanie z otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych ogłoszonego przez Urząd Miasta w Szczecinku w wysokości 2800 zł.

Dziękujemy mieszkańcom miasta Szczecinek za udział w koncercie, Romom oraz Starszyźnie romskiej za tak liczne przybycie, zaproszonym gościom i przyjaciołom , SAPIK-owi i Miastu Szczecinek, Szkołom za udział w konkursie plastycznym oraz mediom : Temat Szczecinek, TV GAWEX oraz Głos Koszaliński, TV Zachód i pozostałym jak wszystkim zaangażowanym.