Czas trwania koncertu: 90 minut

Koszt: ustalany indywidualnie
Organizator koncertu zobowiązuje się do zapewnienia wykonawcy następujących warunków:

a) bezpieczna, odpowiedniej wielkości, zadaszona scena, zabezpieczona przed wejściem osób postronnych, oddzielona od publiczności;

b) nagłośnienie w zależności od charakteru imprezy: – w przypadku koncertu w sali – co najmniej 2,5 kW na stronę, – w przypadku koncertu w amfiteatrze (plenerze) – co najmniej 3 kW na stronę,

c) Sprzęt:

– 6 wejść liniowych typu jack,
– 1 wejście kanonowe,
– 2 mikrofony pojemnościowe lub perkusyjne,
– minimum 2 mikrofony bezprzewodowe,
– 4 mikrofony przewodowe,
– 6 diboxów,

d) nagłośnienie koncertu realizowane przez profesjonalnego akustyka,

e) odpowiednie oświetlenie sceniczne,

f) oddzielna, wyposażona w lustra garderoba, zamykana przed osobami postronnymi, z ochroną pozostawionych tam przez wykonawcę przedmiotów,

g) WC z umywalką i ręcznikami,

h) gorące (kawa, herbata) oraz zimne napoje gazowane i niegazowane w ilości 1 litra na osobę,

i) bezpieczeństwo i ochronę wykonawcy oraz przedmiotów należących do wykonawcy, w tym przede wszystkim instrumentów muzycznych, strojów oraz sprzętu związanego z koncertem,

j) w uzasadnionym przypadku organizator koncertu zapewni wykonawcy nocleg wraz z wyżywieniem. Koszt noclegu oraz wyżywienia wykonawcy pokrywa organizator koncertu,

k) jeżeli planowany koncert ma się odbyć w plenerze (amfiteatrze), organizator zobowiązuje się do zapewnienia sali w której, w przypadku zmiany warunków pogodowych, koncert będzie mógł się odbyć.

l) Organizator koncertu oświadcza, że w razie jego niedyspozycji lub nagłej choroby, za przebieg koncertu i wykonanie niniejszej umowy odpowiedzialna będzie upoważniona przez niego osoba.

m) konfiguracja noclegów – 12 miejsc tj. 6 „dwójek” + kolacja w dniu koncertu i śniadanie w dniu następnym

n) imprezy typu „tabor” (z wozami, namiotami, zwierzętami) prosimy rezerwować kilka miesięcy wcześniej